TRÆGE TRØNDELAGNår det viktigste i ferien er tid

TRÆGE TRØNDELAG Når det viktigste i ferien er tid
Foto

Hanshelleren klatrevegg i Flatanger. Foto: Petr Pavlicek

Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er et av de største uberørte fjell- og skogsområdene i Trøndelag.

Her finner du sjeldne fuglearter, et stort antall merkede turløyper, og gode jakt- og fiskemuligheter som gjør nasjonalparken svært populær.

Hytter og merkede løyper
I nasjonalparken finner du et svært godt nettverk av merkede turstier. Rutenettet binder Roltdalen sammen med rutenettet i Sylan og rutenettet til Nord-Trøndelag Turistforening. Et tyvetalls hytter er også tilgjengelig for overnatting, hvorav Schultzhytta er den eneste betjente.

Rikt dyreliv
Gode bestander av skogsfugl, rype og hare gjør området populært for jegere, og mye ørret og røye lokker fiskeentusiastene. Er du heldig kan du også møte sjeldne fuglearter som storlom, bergand, hønsehauk, kongeørn, jaktfalk og dvergspett.

Kulturminner
I Skarvan og Roltdalen finner man mange spennende kulturminner som vitner om menneskelig aktivitet i over 2000 år. Blant aktivitetene som har funnet sted er gruvedrift og kvernsteinutvinning.

Les mer om naturopplevelser i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark